AKTUALNOSCI
data publikacji: 12/02/2014
Zmiany w funkcjonowaniu unijnej współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
W dniu 1 grudnia 2014 r. upłynął pięcioletni okres przejściowy wdrażania reformy traktatowej określonej w traktacie z Lizbony w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Tym samym uchylone zostały ograniczenia nałożone na Trybunał Sprawiedliwości UE oraz Komisję Europejską. Trybunał Sprawiedliwości będzie sprawował pełną jurysdykcję nad wdrażaniem współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Komisja będzie uprawniona do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w razie nieprawidłowego wdrożenia prawa UE, które zostało uprzednio jednogłośnie przyjęte przez państwa członkowskie.

Więcej w komunikacie prasowym Komisji.

IP-14-2266_PL.pdf
ATTGNRXD.pdf


Aktualności | Uczestnicy | Konferencje | Publikacje | Bibliografia
| Partnerzy | Regulamin | Kontakt | Strona Główna | Na górę strony