AKTUALNOSCI
data publikacji: 12/03/2014
Brytyjska klauzula wyłączająca z przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
W związku z upływem pięcioletniego okresu przejściowego od wejścia w życie traktatu z Lizbony, Rada UE i Komisja przyjęły decyzje dotyczące zakresu włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w funkcjonowanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. W związku z postanowieniami protokołu nr 36 dołączonego do traktatu z Lizbony, Zjednoczone Królestwo skorzystało z prawa do niestosowania aktów prawnych UE w dziedzinie współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Jednocześnie postanowiło skorzystać z tzw. klauzuli włączającej, czyli możliwości powiadomienia o chęci uczestnictwa w niektórych z tych aktów prawnych. Taką notyfikację Wielka Brytania przekazała 20 listopada 2014 r. w odniesieniu do 35 aktów prawnych (dotyczących uczestnictwa w Europolu, Eurojuście, stosowania ENA), w tym sześciu przyjętych na podstawie acquis Schengen (współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, System Informacyjny Schengen II).

W załączniku podstawowe dokumenty określające nowy status Zjednoczonego Królestwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE.


ST_15398_2014_UK-notification-protocol36.pdf
ST_12750_2013_UK-notification-protocol36.pdf
OJ-L-2014-345-PL-UK-opt-out.pdf
OJ-L-2014-345-UK-opt-out.pdf
OJ-C-2014-430-UK-opt-out.pdf

Aktualności | Uczestnicy | Konferencje | Publikacje | Bibliografia
| Partnerzy | Regulamin | Kontakt | Strona Główna | Na górę strony