AKTUALNOSCI
data publikacji: 12/05/2014
Whither EU AFSJ? Integrating freedom, security and justice
in an uncertain environment
Centrum Europejskie - Natolin zaprasza na międzynarodową konferencję Whither EU AFSJ? Integrating freedom, security and justice in an uncertain environment, która odbędzie się 11 grudnia 2014 r. w Centrum Europejskim - Natolin, ul. Nowoursynowska 84, Warszawa.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu sieci akademicko-eksperckiej Forum „Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE”, której celem jest rozwój badań oraz integracja środowiska polskich specjalistów, naukowców, doktorantów, studentów, pracowników administracji publicznej, ekspertów organizacji pozarządowych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Konferencja ma na celu stymulowanie debaty na temat przyszłych wieloletnich ram współpracy w UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Posłuży również do dokonania oceny poprzednich programów wieloletnich, czyli programu haskiego i programu sztokholmskiego, w zakresie zamierzeń i celów oraz osiągnięć i niepowodzeń.

Konferencja będzie również nawiązywać do 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i ma na celu określenie najbardziej istotnych dla Polski kwestii dotyczących rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, jak również ocenę osiągnięć, doświadczeń i dylematów polskiego uczestnictwa w tym obszarze.

Konferencja będzie podzielone na panele tematyczne, odnoszące się zarówno do spraw ogólnych związanych z dotychczasowym bilansem współpracy w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jak też szczegółowych zagadnień ujętych w blokach tematycznych dotyczących praw podstawowych, migracji i azylu, Schengen i granic zewnętrznych oraz współpracy sądowniczej.

Wystąpienia zaproszonych prelegentów oraz ekspertów Forum „WSiSW UE” posłużą jako zarzewie do debaty uczestników konferencji. Dyskusja skoncentruje się na spojrzeniu na program z perspektywy priorytetów i zadań dla Polski oraz Unii Europejskiej. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli administracji publicznej, instytucji i ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych, a także uczestników Forum.

Językami roboczymi konferencji są j. polski i j. angielski. Przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne w obydwu językach roboczych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia do udziału w konferencji można kierować do dnia 7 grudnia 2014 r. na numer faksu 22 649 17 97, telefonicznie 22 545 98 14 lub e-mailem: wsisw@natolin.edu.pl

Program:

9.00-9.30 – registration

9.30–10.00 – Opening welcome:

Marek Cichocki (CEN)

Rafał Trzaskowski (MSZ) (tbc)

Representative of Ministry of Interior (tbc)

Artur Gruszczak, Karol Reczkin (CEN)

10.00-11.30 From the Hague to Rome – balance and perspectives (panel discussion, moderator: Artur Gruszczak)

Surveillance, Privacy and civil liberties in EU AFSJ
Tony Bunyan - Statewatch, London

Internal security of the EU – balance and perspectives
Raphael Bossong –European University Viadrina, Frankfurt am Oder

EU immigration policy
Roderick Parkes – Swedish Institute of International Affairs, Stockholm

11.30-12.00 coffee break

12.00-13.30 – EU criminal law and crime policy (moderator: Maciej Lewandowski)


Harmonization and approximation of EU criminal law
Igor Dzialuk - Criminal Law Codification Commission

European Public Prosecutor’s Office – legal and policy implications
Celina Nowak –Kozminski University & Polish Academy of Sciences

Changes in EU crime policy after the Lisbon Treaty
Michał Toruński – Jagiellonian University, Kraków

13.30-14.30 lunch

14.30-15.30 – Judicial cooperation in criminal and civil matters (moderator: Igor Dzialuk)

Main instruments of judicial cooperation in criminal matters – a tentative assessment
Hanna Kuczyńska – Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences

Judicial cooperation in civil matters – achievements and constraints
Maciej Lewandowski – Ministry for Justice

15.30-17.00 – Migration, asylum and Schengen (moderator: Karol Reczkin)

The development of the CEAS in the context of the fight against illegal migration - legal and political determinants
Piotr Sadowski, Marika Kosiel-Pająk – Migration Policy Department, Ministry of Interior

The reform of Schengen
Anna Szachoń-Pszenny - Catholic University of Lublin

EU external borders management – the role of Frontex
Frontex representative (tbc)
Aktualności | Uczestnicy | Konferencje | Publikacje | Bibliografia
| Partnerzy | Regulamin | Kontakt | Strona Główna | Na górę strony