Zamówienia publiczne

Forum WS i SW UE.

Ogłoszenia

Komunikat o unieważnieniu postępowania,
Zamawiający, Kolegium Europejskie Kampus Natolin z siedzibą w Warszawie, z siedzibą przy ulicy Nowoursynowskiej 84, unieważnił z powodów formalnych postępowanie ofertowe na wykonanie nadruku i dostarczenie artykułów biurowych i promocyjnych [ więcej ]

Zaproszenie do składania ofert,
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie nadruku i dostarczenie artykułów biurowych i promocyjnych [ więcej ]

Komunikat o wynikach,
Zamawiający, Kolegium Europejskie Kampus Natolin, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowoursynowskiej 84, zaprosił do złożenia oferty na zakup, wykonanie nadruku i dostarczenie artykułów biurowych i promocyjnych dla projektu pt. Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA 2019). [ więcej ]


Zamówienia publiczne - ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Dostawa energii elektrycznej,
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin", 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 84, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 545 98 00, www.natolin.edu.pl, e-mail: fundacja@natolin.edu.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na... [ więcej ]

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ I SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin", 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 84, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 545 98 00, www.natolin.edu.pl, e-mail: fundacja@natolin.edu.pl, informuje o modyfikacji... [ więcej ]

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ I SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin", 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 84, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 545 98 00, www.natolin.edu.pl, e-mail: fundacja@natolin.edu.pl, informuje o modyfikacji... [ więcej ]

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ I SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin", 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 84, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 545 98 00, www.natolin.edu.pl, e-mail: fundacja@natolin.edu.pl, informuje o modyfikacji... [ więcej ]

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ I SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin", 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 84, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 545 98 00, www.natolin.edu.pl, e-mail: fundacja@natolin.edu.pl, informuje o modyfikacji... [ więcej ]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa - Zaprojektowanie i wykonanie kursów e-learningowych,
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin", 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 84, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 545 98 00, www.natolin.edu.pl, e-mail: fundacja@natolin.edu.pl, ogłasza zamówienie na usługi... [ więcej ]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Usługa - Zaprojektowanie i wykonanie kursów e-learningowych,
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin", 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 84, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 545 98 00, www.natolin.edu.pl, e-mail: fundacja@natolin.edu.pl, ogłasza zmiany w ogłoszeniu... [ więcej ]

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ - - Usługa - Zaprojektowanie i wykonanie kursów e-learningowych,
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin", 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 84, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 545 98 00, www.natolin.edu.pl, e-mail: fundacja@natolin.edu.pl, publikuje wyjaśnienia i modyfikację SIWZ... [ więcej ]


Zamówienia publiczne - ogłoszenia

W chwili obecnej Fundacja „Centrum Europejskie Natolin” nie prowadzi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz aukcji elektronicznej (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004, Dz.U.04.19.177 z dnia 9 lutego 2004 r.).


Zamówienia publiczne - odpowiedź na zapytanie wykonawcy

Entry not found in index

Zamówienia publiczne - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Entry not found in index

Forum "Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE"

Whither EU AFSJ? Integrating freedom, security and justice in an uncertain environment
- konferencja w Centrum Europejskim - Natolinwięcej ]

3354 posiedzenie Rady UE
– obrady ministrów spraw wewnętrznych i ministrów sprawiedliwości państw członkowskich.więcej ]

Nowy dyrektor Fronteksu
– nominacja Fabrice’a Leggeriego.więcej ]

Brytyjska klauzula wyłączająca z przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
– przyjęcie regulacji unijnych.więcej ]

Zmiany w funkcjonowaniu unijnej współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
- zakończenie okresu przejściowego w procesie reformy przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwościwięcej ] O nas  |  Badania i analizy  |  Publikacje  |  Partnerzy  |  Galeria |  Historia Natolina  |  Aktualności |  Kontakt

mapa strony  |  strona główna |  na górę strony