Warszawa dn. 10/15/2018
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Dostawa energii elektrycznej


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej

Załączniki :
Ogłoszenie o zamówieniu_CEN_4_2018_Dostawa energii elektrycznej.pdf
SIWZ_CEN_4_2018_Dostawa energii elektrycznej_09.10.2018.docx
SIWZ_CEN_4_2018_Dostawa energii elektrycznej_09.10.2018.pdf
Modyfikacja SIWZ_dot. CEN_4_2018_zmiana terminu składania ofert_14.11.2018.pdf
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_dot. CEN_4_2018_14.11.2018.pdf
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_dot. CEN_4_2018_ 18.01.2019.pdf
Modyfikacja SIWZ_dot. CEN_4_2018_zmiana terminu składania i otwarcia ofert_18.01.2019.pdf
Modyfikacja SIWZ_dostawa energii elektrycznej _CEN_4_2018_ zmiana terminu składania ofert_18.03.2019.pdf
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_CEN_4_2018_dostawa energii elektrycznej_18.03.2019.pdf
Modyfikacja SIWZ_dostawa energii elektrycznej _CEN_4_2018_ zmiana terminu składania ofert_21.05.2019.pdf
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_CEN_4_2018_dostawa energii elektrycznej_21.05.2019.pdf
Modyfikacja SIWZ_dostawa energii elektrycznej_CEN_4_2018_zmiana terminu składania ofert_25.07.2019.pdf
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_dostawa energii elektrycznej_CEN_4_2018_25.07.2019.pdf
CEN_4_2018_modyfikacja SIWZ_dot dostawy energii elektrycznej_28.08.2019.pdf
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 28.08.2019.pdf
Modyfikacja SIWZ_dot. CEN_4_2018_dostawa energii elektrycznej_ zmiana terminu składania ofert_18.09.2019.pdf
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_CEN_4_2018_dostawa energii elektrycznej_18.09.2019.pdf


 O nas  |  Badania i analizy  |  Publikacje  |  Partnerzy  |  Galeria |  Historia Natolina  |  Aktualności |  Kontakt

mapa strony  |  strona główna |  na górę strony